REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Informacje Ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. przedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Adres reklamacyjny:

 • Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów szczegółowo wskazanych pod adresem tutaj.
 • Dostawa towaru – umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się tutaj.
 • Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona tutaj.
 • Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).
 • Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.iperfumy.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający:
 
NIP: SI38570971
Firma zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Koper pod numerem 6270387000.

3. Zawarcie umowy i realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

 • Dodanie do koszyka Produktu;
 • Wskazanie adresu e-mail;
 • Wybór rodzaju dostawy i płatności;
 • Wybór miejsca doręczenia rzeczy;
 • Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
 • Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu- zazwyczaj do 5 dni, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres email o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki. Kupujący, którzy w kontakcie telefonicznym wpiszą numer swojego telefonu komórkowego, tuż po spakowaniu przesyłki otrzymają sms potwierdzający przygotowanie paczki do wysłania.

Jeżeli Kupujący korzysta z adresów e-mail w domenie tlen.pl, o2.pl, go2.pl, wiadomości e-mail, które Sprzedający wysyła do Kupującego, mogą w ogóle nie docierać. W przypadku braku wiadomości dotyczącej realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny, lub wysłanie zapytania z innego adresu e-mail. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:

 • gotówką przy odbiorze osobistym;
 • za pobraniem;
 • przelew bankowy;
 • Paypal;
 • łatność kartą;

Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” oraz „Płatność kartą” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej GLS realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w wyznaczonych przez Sprzedającego punktach.

Szczegółowe warunki dostawy przez firmę kurierską jak i odbioru osobistego wskazane zostały tutaj.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.

4. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Istnieje możliwość wysłania towaru poza granicę obszaru Rzeczpospolitej Polskiej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy z firmą OxY Extensions.

Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 15 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę OxY Extensions , info@oxyextensions.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.oxyextensions.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy (nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem).

Warunkiem otrzymania zwrotu jest dostarczenie zwracanego przedmiotu do firmy OxY Extensions na adres: Denis Andersen s.p., II. Prekomorske Brigade 20, 6000 Koper, Słowenia. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

Towar zwracany nie może być używany (ze względów higienicznych), nieuszkodzony, w opakowaniu ze złotymi gumkami, która spina włosy do etykiety wraz z dowodem sprzedaży oraz pismem odstąpienia od umowy kupna na odległość opatrzony w podpis kupującego wraz z datą. Włosy używane, zniszczone nie podlegają zwrotowi. Włosy, które zostały uwolnione z gumek i odczepione od etykiety nie podlegają zwrotowi ani wymianie ponieważ stały się produktem używanym.

6. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

7. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

8 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie regulamin Sklepu zawierającej treść oraz termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach treści na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.


Regulamin sklepu internetowego oxy extensions z 15.01.2019